Działania

„Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja”
Celem projektu jest zwiększenie aktywnego udziału złotoryjskich seniorów w życiu publicznym Gminy miejskiej i wiejskiej Złotoryja, poprzez wsparcie umiejętności z zakresu partycypacji i komunikacji społecznej oraz stworzenia warunków do ich wykorzystania. – więcej informacji
flaga i godło RP

„Legnicki inkubator społeczeństwa obywatelskiego”
Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Legnicy, reprezentowanych głównie przez młodzież. Nastawiony jest na edukację obywatelską liderów społecznych, działających w sferze publicznej. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. więcej informacji

„Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości”
Celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w życiu publicznym miasta, poprzez partycypację obywatelską legnickich seniorów i podniesienie ich aktywności obywatelskiej. – więcej informacji
asos_logo_kolor_1_11

„Akademia Aktywnego Lidera”
Projekt ma na celu stworzenie sieci 12 liderów z terenu województwa dolnośląskiego, którzy wzmocnią działalność organizacji w społecznościach lokalnych poprzez stworzenie systemu stałego, bezpłatnego wsparcia i pomocy w postaci sieci doradców. więcej informacji

„ZaRadni seniorzy – wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów”
Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji obywatelskich Miejskiej i Legnickiej Rady Seniora miasta Legnicy oraz partycypacja obywatelska legnickich seniorów w życiu publicznym miasta – więcej informacji
asos_logo_kolor_1_11

logo asos „Teraz my – partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów”
Celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w życiu publicznym miasta, poprzez partycypację obywatelską legnickich seniorów i podniesienie ich aktywności obywatelskiej. więcej informacji

„Szkoła Liderów NGO”
Projekt ma na celu stworzenie sieci 15 liderów z terenu województwa dolnośląskiego, którzy wzmocnią działalność organizacji w społecznościach lokalnych poprzez stworzenie systemu stałego, bezpłatnego wsparcia i pomocy w postaci sieci doradców. W wyniku realizacji projektu wzmocni się potencjał lokalnych organizacji pozarządowych, które otrzymają wsparcie lokalnych liderów gotowych rozwijać potencjał i specyficzne potrzeby tych organizacji, a także grup nieformalnych gotowych do sformalizowania swojej działalności. – więcej informacji
logo_FIO1d

fio_200 „Regionalny węzeł wsparcia tworzenie sieci doradców wspierających III sektor”
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji oraz rozwój potencjału lokalnych organizacji i grup nieformalnych poprzez stworzenie systemu stałego, bezpłatnego wsparcia i pomocy w postaci sieci doradców wspierających organizacje młodsze, słabsze oraz grupy nieformalne gotowe do rozwijania własnego potencjału – więcej informacji

„Społecznie zaradni – zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta”
Projekt jest nastawiony na zwiększenie aktywnego udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta. Chcielibyśmy pomóc w stworzeniu realnej przestrzeni do swobodnego wypowiadania się i dać seniorom szansę uczestniczenia w życiu publicznym – więcej informacji
asos_logo_kolor_1_11

f_dla_przyrody Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy
dofinansowany ze środków Funduszu dla Przyrody Fundacji Przyrodniczej „pro Natura” oraz Grupy ENERGA. Celem projektu była poprawa warunków do rozrodu i zimowania dzikich pszczół tj. murarki, pszczolinki, trzmiele itp. poprzez zamontowanie sztucznych schronień tzw. domków na terenie ogrodu działkowego „Pod Pająkiem” w Legnicywięcej informacji

Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet
W ramach projektu Fundacja chce zaoferować bezpłatną i anonimową pomoc prawną kobietom dyskryminowanym i doświadczającym przemocy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym – więcej informacji
batory_dl2

fio_200 Akademia Koordynatorów Wolontariatu
adresatami są organizacje i grupy nieformalne, które mają pozyskać informacje na temat wolontariatu. Celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy zaangażowanych w projekt poprzez zorganizowanie systemu wsparcia i stworzenie warunków do rozwoju wolontariatu – więcej informacji

Znam swoje kompetencje – strażnik miejski dla zwierząt
projekt koncentruje się na podniesieniu kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Legnicy w zakresie poszanowania praw zwierząt. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkolenia dotyczącego interpretacji przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt – więcej informacji
oddol