Regionalny węzeł wsparcia tworzenie sieci doradców wspierających III sektor

Fundacja Futurama z radością informuje, iż rozpoczyna realizację projektu „Regionalny węzeł wsparcia tworzenie sieci doradców wspierających III sektor” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt rozpoczął się 1 czerwca br. i potrwa do 31 grudnia 2015 r.

fio_200Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji oraz rozwój potencjału lokalnych organizacji i grup nieformalnych poprzez stworzenie systemu stałego, bezpłatnego wsparcia i pomocy w postaci sieci doradców wspierających organizacje młodsze, słabsze oraz grupy nieformalne gotowe do rozwijania własnego potencjału. W ramach projektu zamierzamy przygotować doradców III sektora, dostarczyć fachowej wiedzy z zakresu m.in. zarządzania organizacją, podnoszenia kompetencji liderów, pomocy w aplikowaniu o środki finansowe, pozyskiwaniu partnerów i wolontariuszy dla organizacji oraz pomocy w nawiązaniu współpracy z samorządem, zorganizować sieć współpracy doradców.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

Warsztat sieciujący doradców Do udziału w warsztacie zapraszamy członków nowych organizacji i lokalnych działaczy chętnych do podniesienia swoich umiejętności w zakresie umiejętności prospołecznych doradców III sektora, tak aby zaktywizować i zmotywować innych do pracy.
Warsztat będzie 8 godzinnym spotkaniem, w trakcie którego zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: nawiązywanie relacji z otoczeniem i poprawna komunikacja; motywowanie i aktywizowanie; zarządzanie czasem; sposoby poszukiwania partnerów.

Cykl szkoleniowy dla doradców III sektora W ramach cyklu szkoleniowego doradcy zostaną fachowo przygotowani do prowadzenia bezpłatnego doradztwa dla lokalnych NGO’s. 20 doradców weźmie udział w cyklu szkoleniowym. Cykl ten pozwoli doradcom na podniesienie kompetencji w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania organizacji obywatelskich, usystematyzowanie swojej wiedzy i rozwinięcie umiejętności prospołecznych, co pozwoli na wypracowanie długofalowego modelu wsparcia dla lokalnych NGO’s, które tego wsparcia potrzebują. Pomiędzy kolejnymi zjazdami szkoleniowymi uczestnicy będą mieli do zrealizowania zadania. Po analizie tych zadań każdy z doradców określi w jakiej dziedzinie może prowadzić wsparcie i wypracuje indywidualny plan swoich działań. Program cyklu szkoleniowego podzielono na 3 moduły: Organizacja, Lider, Projekt. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego i po spełnieniu wszystkich zaplanowanych zadań uczestnik otrzyma certyfikat doradcy III sektora.

Warsztat ewaluacyjny dla doradców III sektora Przeszkoleni w ramach projektu doradcy lokalnych NGO’s przeprowadzą spotkania doradcze. Warsztat będzie okazją do posumowania działalności doradców oraz wytyczenia planów na przyszłość.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt!