Publikacje

ZaRadni seniorzy – wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów

pdf-plikRaport z projektu


Teraz My – partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów

pdf-plikRaport. Partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów


Społecznie zaradni – zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta

Cykl szkoleniowy dla moderatorów debat – prezentacja

 

pdf-plikrola moderatora w prowadzeniu debat

pdf-plikPartycypacja społeczna

pdf-plikDobre praktyki senioralne

pdf-plikO projekcie Społecznie Zaradni
plakat

Regionalny węzeł wsparcia tworzenie sieci doradców wspierających III sektor

Cykl szkoleniowy dla doradców III sektora – prezentacja

 

pdf-pliknarzędzia prowadzenia kampanii informacyjnych

pdf-plikplanowanie strategiczne w ogranizacji

pdf-plikzasady negocjacji dla NGO


Znam swoje prawa Legnica przeciw dyskryminacji kobiet

 

pdf-plikRaport Dyskryminacja kobiet w Legnicy 2016

pdf-plikDyskryminacja kobiet – statystyki
– prezentacja

ulotka_a5_stop_prj_poprawka  ulotka_a4_do_a5_stop_prj_poprawka_06-07-2015_2

 


 

Akademia Koordynatorów Wolontariatu

Fundacja Futurama w ramach projektu „Akademia Koordynatorów Wolontariatu”, przygotowała dla organizacji pozarządowych wzory porozumień oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji z wolontariuszami.
Jeśli działasz w organizacji, która korzysta z pomocy wolontariuszy i chcesz przestrzegać przepisów o wolontariacie pobierz wzory dokumentów, które są niezbędne w pracy wolontariusza.

 

pdf-plikzaświadczenie o wykonywanie usług woluntarystycznych

pdf-plikumowa z wolontariuszem

pdf-plikrozwiązanie porozumienia za porozumieniem stron

pdf-plikrozwiązanie porozumienia z zachowaniem terminu

pdf-plikrozwiązanie porozumienia bez zachowania terminu

pdf-plikwolontariat w pytaniach i odpowiedziach

pdf-plikInicjatywy – prezentacja

pdf-plikWolontariat – prezentacja


Znam swoje kompetencje strażnik miejski dla zwierząt

 

pdf-plikUprawnienia Strażnika Miejskiego miasta Legnicy w obszarze ochrony zwierząt