O nas

logo-zm

Fundacja Futurama organizacja pozarządowa, która po wieloletniej działalności jako grupa nieformalna zarejestrowała się w KRS na początku 2014r. Fundacja powstała w odpowiedzi na potrzebę uświadamiania lokalnego społeczeństwa w zakresie praw obywatelskich, szacunku dla odmienności, zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i praw zwierząt oraz udzielenia wsparcia merytorycznego i organizacyjnego osobom potrzebującym, organizacjom i instytucjom.

Członkowie Fundacji to osoby od lat działające w trzecim sektorze, które podejmują działania takie jak:

  • – edukacja społeczeństwa lokalnego w zakresie praw obywatelskich,
  • – aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania działań prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej i jakości środowiska naturalnego,
  • – wsparcie doradcze dla osób, których prawa i wolności są ograniczane, poprzez różne przejawy dyskryminacji, przemocy, czy będących w gorszej sytuacji życiowej,
  • – wsparcie merytoryczne i organizacyjne młodych organizacji i grup nieformalnych,
  • – wdrażanie inicjatyw służących ochronie przyrody i ochronie praw zwierząt,
  • – prorogowanie idei wolontariatu i aktywnego społeczeństwa.

Fundacja zasięgiem swych działań obejmuje Legnicę i okolice, realizując własne projekty, jak również charytatywnie angażuje się w lokalne działania dotyczące propagowania wolontariatu, czy zrównoważonego rozwoju, doradztwa prawnego i obywatelskiego dla organizacji i instytucji porządku publicznego.

Zespół Fundacji tworzą:

Ewa Romanów. Prezes Fundacji. Wieloletni działacz społeczny, szczególnie zaangażowany w edukację lokalnej społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju i praw zwierząt, organizator licznych inicjatyw obywatelskich.

Sylwia Szatan – s.szatan@futurama.org.pl Specjalista do spraw koordynacji projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynowania i rozliczania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Trener i autor publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej.

Joanna Czabajska – Pastuszek – czabajska@futurama.org.pl Doradca w dziedzinie prawa i finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i debat publicznych nt. aspektów prawnych wolontariatu i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Przemysław Bochyński – bochynski@futurama.org.plAdwokat z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy zawodowej prowadzi również nieodpłatne doradztwo dla podmiotów III sektora. Jest również doświadczonym trenerem z zakresu aspektów prawnych organizacji pozarządowych, dochodzenia roszczeń przez osoby poszkodowane i grupy defaworyzowane społecznie.

Małgorzata Bochyńska – m.bochynska@futurama.org.pl Organizator inicjatyw służących aktywizacji społeczności lokalnej i ochronie przyrody oraz zwierząt. Posiada doświadczenie w przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz w prowadzeniu stron internetowych i funpage kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Joanna Woźnicka. Specjalista do spraw rachunkowości organizacji pozarządowych, lokalny animator.

Jolanta Chirowska. Księgowa. Posiada doświadczenie w pracy w charakterze księgowej, w tym księgowość organizacji pozarządowych.

 

pdf-plikSTATUT Fundacji pdf-plikKRS Fundacji

 

pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2014 pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2015

 

pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2016 pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2017
pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2018 pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2019
pdf-plikSprawozdanie finansowe za 2020