Współpraca

Fundacja Futurama systematycznie współpracuje z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi na rzecz budowania społecznej świadomości w zakresie praw obywatelskich i zrównoważonego rozwoju.

W naszych działaniach staramy się realizować podstawowe zasady społeczeństwa obywatelskiego, takie jak:

  • – aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania działań prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej i jakości środowiska naturalnego;
  • – zwiększenie społecznego udziału w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka i praw zwierząt;
  • – budowanie pozytywnego wizerunku organizacji opartych na wolontariacie.

 

LOGO_LEGNICAPatronat honorowy Prezydenta Legnicy

Projekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, otrzymał Patronat honorowy Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego