Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół

nag_pszcz

Fundacja Futurama realizuje projekt „Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy”, dofinansowany ze środków Funduszu dla Przyrody Fundacji Przyrodniczej „pro Natura” oraz Grupy ENERGA. Celem projektu była poprawa warunków do rozrodu i zimowania dzikich pszczół tj. murarki, pszczolinki, trzmiele itp. poprzez zamontowaniesztucznych schronień tzw. domków na terenie ogrodu działkowego „Pod Pająkiem” w Legnicy.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym udało się zakupić 50 sztuk domków dla owadów i przeprowadzić warsztat edukacyjny dla 100 działkowców. Działkowcy zostali poinformowani o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania bioróżnorodności i w uprawie roślin oraz o zasadach ochrony czynnej dzikich pszczół, w tym zastosowaniusztucznych schronień dla owadów.

Efektem realizacji projektu był montaż 50 sztuk sztucznych schronień dla dzikich pszczół na terenie ogrodów działkowych „Pod Pająkiem” w Legnicy i powstanie nowych miejsc gniazdowania i zimowania dla dzikich pszczół.

Więcej informacji o konkursie grantowym na: www.funduszdlaprzyrody.org

domek dla owadów projekt