Teraz My – partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów

Debata

Szkolenie