ZaRadni seniorzy – wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów

Deabta seniorów I 21.11.2017

 

Debata seniorów II 27.11.2017

 

Szkolenie seniorów 2017