Teraz my – partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Teraz my – partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów”, finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt rozpoczyna się w czerwcu br. i będzie trwał do grudnia 2016r.

Celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w życiu publicznym miasta, poprzez partycypację obywatelską legnickich seniorów i podniesienie ich aktywności obywatelskiej.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

Szkolenie dla liderów aktywności społecznej osób starszych – cykl skierowany jest do seniorów z różnych środowisk: aktywni seniorzy, przedstawiciele organizacji senioralnych, członkowie Legnickiej Rady Seniorów. W trakcie szkoleń uczestnicy zostaną fachowo przygotowani do prowadzenia kampanii społecznych poświęconych wizerunkowi osób starszych w społeczeństwie oraz prowadzenia dyskusji i debat publicznych.

Lokalna kampania społeczna kształtująca pozytywny wizerunek seniora w opinii publicznej – celem kampanii jest poprawa wizerunku osób starszych kreowanego przez media, przełamywanie stereotypów, zainicjowanie zmiany społecznej w postrzeganiu osób starszych, poprzez stworzenie innego niż powszechnie znany obraz tej grupy społecznej i rozbudzenie dyskusji na tematy związane z wizerunkiem osób starszych.

Debaty publiczne – zostaną zorganizowane 2 debaty moderowane przez przeszkolonych w ramach projektu seniorów. Pierwsza debata będzie poświęcona aktywności fizycznej, zdrowemu stylowi życia, profilaktyce zdrowotnej osób starszych. Druga debata będzie poświęcona aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej seniorów. Debaty będą prowadzone metodą open space angażującą wszystkich uczestników do dyskusji. Wnioski z każdej z debat zostaną zebrane i znajdą się w raporcie końcowym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt!

logo asos
Debata 1 grudnia 2016

Debata 8 grudnia 2016

Zobacz raport z projektu: Raport. Partycypacja obywatelska i pozytywny wizerunek legnickich seniorów.