ZaRadni seniorzy

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „ZaRadni seniorzy – wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów”, finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt rozpoczyna się w marcu br. i będzie trwał do grudnia 2017r.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji obywatelskich Miejskiej i Legnickiej Rady Seniora miasta Legnicy oraz partycypacja obywatelska legnickich seniorów w życiu publicznym miasta

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

Szkolenie wzmacniające kompetencje Rad Senioralnych – cykl skierowany jest do członków Miejskiej i Legnickiej Rady Seniorów oraz aktywnych przedstawicieli organizacji senioralnych. W trakcie szkoleń uczestnicy zostaną fachowo przygotowani do prowadzenia partycypacyjnego dialogu i moderowania debat publicznych.

Debaty publiczne – zostaną zorganizowane 2 debaty moderowane przez przeszkolonych w ramach projektu seniorów. Pierwsza debata będzie poświęcona działalności i aktywności obywatelskiej Rad Seniorów. Druga debata będzie poświęcona zasadom współpracy Rad senioralnych z lokalnym samorządem. Debaty będą prowadzone metodą open space angażującą wszystkich uczestników do dyskusji. Wnioski z każdej z debat zostaną zebrane i znajdą się w raporcie końcowym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt!

 Raport ZaRadni seniorzy, wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorówdo pobrania