Znam swoje kompetencje – strażnik miejski dla zwierząt

Trudna sytuacja zwierząt domowych w Legnicy wymaga podjęcia działań na rzecz ochrony ich praw. Projekt Znam swoje kompetencje – strażnik miejski dla zwierząt koncentruje się na podniesieniu kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Legnicy w zakresie poszanowania praw zwierząt. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkolenia dotyczącego interpretacji przepisów Ustawy o Ochronie Zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych. Program szkolenia obejmie interpretację polskich aktów prawnych dotyczących humanitarnej ochrony zwierząt oraz zasady stosowania obowiązującego prawa w postępowaniu karnym i administracyjnym w sprawach dotyczących ochrony zwierząt.

W ramach projektu zostały opracowane materiały szkoleniowe o tematyce praw zwierząt do wykorzystania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a także mieszkańców Legnicy.

pdf-plikUprawnienia Strażnika Miejskiego miasta Legnicy w obszarze ochrony zwierząt