Opieka nad wolno żyjącymi kotami w Legnicy

Fundacja Futurama realizuje Program „Opieka nad wolno żyjącymi kotami ” w Legnicy w 2022r., w ramach zadania publicznego Miasta Legnicy.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, leczenie osobników chorych oraz ich dokarmianie.

Wolontariusze Fundacji wyłapują koty wolno żyjące z miejsc bytowania i przekazują do lecznicy, z którą podpisana jest umowa w ramach dotacji, w celu wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia osobników chorych. Po przeprowadzeniu omawianych zabiegów koty wolno żyjące wracają w miejsca swojego bytowania. Ponadto, z kwoty dotacji kupiona została karma dla tych zwierząt.

Akcja potrwa do końca 2022r.

Koty wolno żyjące w myśl ustawy o ochronie zwierząt, nie są zwierzętami bezdomnymi, lecz stanowią element ekosystemu miejskiego i w związku z tym nie wolno ich odławiać i wywozić z miejsc ich dotychczasowego pobytu. Koty nie stanowią zagrożenia dla ludzi, a nadto są sprzymierzeńcami, mają również prawo do schronienia oraz do tworzenia im odpowiednich warunków godnego bytowania.