Legnicki inkubator społeczeństwa obywatelskiego

Fundacja Futurama rozpoczyna realizację projektu „Legnicki inkubator społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt rozpoczyna się w lutym br. i będzie trwał do lipca 2022r.

Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Legnicy, reprezentowanych głównie przez młodzież. Nastawiony jest na edukację obywatelską liderów społecznych, działających w sferze publicznej.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

Szkolenie wzmacniające III sektor
Szkolenie dla liderów młodych organizacji z różnych środowisk Legnicy. Uczestnicy kursu poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod angażowania społeczności lokalnych, komunikacji społecznej, inicjowania wydarzeń, zarządzania grupą, nabędą umiejętności praktyczne w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości organizacji, poszukiwania źródeł finansowania działań.

Inicjatywy społeczne w przestrzeni publicznej miasta
We współpracy z własnymi organizacjami liderzy wybiorą sferę działania i realizują 4 inicjatywy społeczne w przestrzeni Legnicy.

Konferencja podsumowująca projekt
Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzona konferencja, która będzie upowszechniać ideę aktywności społecznej w różnych dziedzinach obywatelskich, a także promować inicjatywy zrealizowane w ramach projektu.

Promocja projektu
Spotkanie informujące o projekcie z udziałem osób, które mogą być zainteresowane udziałem w projekcie.
Publikacja dotycząca aktywności obywatelskiej legnickich młodych NGO oraz cykl artykułów prasowych w legnickiej prasie.
Aktualizacja strony www.futurama.org.pl i profilu Facebook w zakresie informacji związanych z projektem.

Zapraszamy do udziału w projekcie!