Społecznie zaradni

asos_logo_kolor_1Fundacja Futurama z radością informuje, iż rozpoczyna realizację projektu „Społecznie zaradni – zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta” finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia br. i potrwa do 30 listopada 2015r.

Projekt jest nastawiony na zwiększenie aktywnego udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta. Chcielibyśmy pomóc w stworzeniu realnej przestrzeni do swobodnego wypowiadania się i dać seniorom szansę uczestniczenia w życiu publicznym, a także zachęcić do pełnienia funkcji doradczej, konsultacyjnej i opiniodawczej oraz wskazywania kierunków zmian w lokalnej polityce w obszarze dotyczącym seniorów.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

SZKOLENIE DLA MODERATORÓW DEBAT Do udziału w szkoleniu zapraszamy 12 seniorów chętnych do podniesienia swoich umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i wykorzystania technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań otwartych dla mieszkańców i wykorzystania różnych form komunikacji społecznej. Szkolenie obejmie dwa trzydniowe zjazdy. W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: partycypacyjne metody prowadzenia dialogu społecznego, konsultacje społeczne – techniki i narzędzia, planowanie i organizacja konsultacji społecznych, dobre przykłady konsultacji społecznych przy udziale seniorów, nawiązywanie współpracy przy realizacji dyskusji publicznej. Duży nacisk w trakcie szkoleń zostanie położony na podniesienie umiejętności moderatorskich i komunikacyjnych oraz skuteczne informowanie, m.in.: zasady prowadzenia i moderowania dyskusji, komunikacja społeczna, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, wystąpienia publiczne. Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każdy z moderatorów otrzyma certyfikat, a zadaniem przygotowanych do pracy moderatorów będzie przeprowadzenie 2 debat publicznych zaplanowanych w ramach projektu.

SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ W ramach projektu odbędą się dwa spotkania grupy roboczej, w której wezmą udział wolontariusze 60+ oraz przeszkoleni w ramach projektu moderatorzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie merytoryczne 2 debat publicznych oraz opracowanie raportu i rekomendacji po odbytych debatach.

DEBATY PUBLICZNEPrzeszkoleni w ramach projektu moderatorzy będą mieli za zadanie zorganizowanie i przeprowadzenie 2 debat publicznych.Każda z debat poprzedzona zostanie tematycznym/merytorycznym wykładem wprowadzającym w tematykę spotkania. Następnie rozpoczną się prace w pięciu grupach tematycznych. Problemy poruszone podczas debat zostaną wcześniej opracowane przez grupę roboczą. Każdą z grup poprowadzi przeszkolony w ramach projektu moderator. Debaty będą prowadzone metodą open space, angażująca wszystkich uczestników dyskusji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt!

Cykl szkoleniowy dla moderatorów debat publicznych

Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla moderatorów debat publicznych.
Cykl szkoleniowy jest elementem projektu „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta”, który ma na celu wzrost aktywności obywatelskiej legnickich seniorów oraz zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce lokalnej.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

 

plakat

 

pdf-plikNEWSLETTER KWIECIEŃ 2015 pdf-plik

NEWSLETTER MAJ 2015

pdf-plik

NEWSLETTER CZERWIEC 2015

pdf-plik

NEWSLETTER LIPIEC 2015

pdf-plik

NEWSLETTER SIERPIEŃ 2015

pdf-plik

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2015

pdf-plik

NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2015

pdf-plik

NEWSLETTER LISTOPAD 2015