Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja

Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja – dofinansowano ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Wartość dofinansowania: 64.340 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 73.090 zł.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego udziału złotoryjskich seniorów w życiu publicznym Gminy miejskiej i wiejskiej Złotoryja, poprzez wsparcie umiejętności z zakresu partycypacji i komunikacji społecznej oraz stworzenia warunków do ich wykorzystania.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:

  1. Warsztaty wzmacniające kompetencje obywatelskie seniorów.
  2. Realizacja senioralnych inicjatyw obywatelskich.
  3. Warsztaty specjalistyczne – wsparcie w czasach COVID.
  4. Warsztat terenowy zachęcający seniorów z gmin objętych projektem do sieciowania się i podejmowania działań obywatelskich.
  5. Upowszechnienie idei aktywności obywatelskiej seniorów

 

Projekt skierowany jest do wszystkich seniorów 60+ z terenu gminy miejskiej i wiejskiej Złotoryja.

Efektem projektu będzie rozwój różnorodnych form aktywności obywatelskiej i społecznej osób starszych, poprzez zrzeszanie się i sieciowanie w organizacjach senioralnych.

 

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w badaniu NA TEMAT POTRZEB SENIORÓW. Niniejsza ankieta, została opracowana w ramach projektu pn. „Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja”, dofinansowego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Ankieta jest anonimowa i skierowana jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Ankieta ta ma na celu poznanie niektórych aspektów Państwa życia, aby można było dostosować podejmowanie przez Gminę Złotoryja działania do faktycznych potrzeb i oczekiwań seniorów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Dziękujemy.


ANKIETA DO POBRANIA