Broszura podsumowująca projekt Legnicki Inkubator Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt skierowany był do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Legnicy, nastawiony był na edukację obywatelską liderów społecznych, działających w sferze publicznej.
W broszurze prezentujemy liderów legnickich NGO biorących udział w projekcie i nasze zrealizowane inicjatywy społeczne.

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.