post

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w Legnicy

Fundacja Futurama realizuje Program „Opieka nad wolno żyjącymi kotami ” w Legnicy w 2022r., w ramach zadania publicznego Miasta Legnicy.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, leczenie osobników chorych oraz ich dokarmianie.

Wolontariusze Fundacji wyłapują koty wolno żyjące z miejsc bytowania i przekazują do lecznicy, z którą podpisana jest umowa w ramach dotacji, w celu wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenia osobników chorych. Po przeprowadzeniu omawianych zabiegów koty wolno żyjące wracają w miejsca swojego bytowania. Ponadto, z kwoty dotacji kupiona została karma dla tych zwierząt.

Akcja potrwa do końca 2022r.

Koty wolno żyjące w myśl ustawy o ochronie zwierząt, nie są zwierzętami bezdomnymi, lecz stanowią element ekosystemu miejskiego i w związku z tym nie wolno ich odławiać i wywozić z miejsc ich dotychczasowego pobytu. Koty nie stanowią zagrożenia dla ludzi, a nadto są sprzymierzeńcami, mają również prawo do schronienia oraz do tworzenia im odpowiednich warunków godnego bytowania.

post

Badanie na temat potrzeb seniorów

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w badaniu  NA TEMAT POTRZEB SENIORÓW.  Niniejsza ankieta, została opracowana w ramach projektu pn. „Seniorzy na plus – wzrost aktywności obywatelskiej seniorów w Gminie Złotoryja”, dofinansowego ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025. Ankieta jest anonimowa i  skierowana jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Ankieta ta ma na celu poznanie niektórych aspektów Państwa życia, aby można było dostosować podejmowanie przez Gminę Złotoryja działania do faktycznych potrzeb i oczekiwań seniorów. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Dziękujemy. 


ANKIETA DO POBRANIA

post

Jeszcze tylko miesiąc bezpłatnych porad adwokata

Jeszcze przez miesiąc można skorzystać z bezpłatnych porad adwokata. Zapraszamy do kontaktu kobiety z Legnicy, które z jakiegokolwiek powodu czują się dyskryminowane w pracy lub w domu. Poradę można uzyskać pod nowym adresem – szczegóły w ulotce.

ulotka_022016

post

Patronat honorowy Prezydenta Legnicy

LOGO_LEGNICAProjekt „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, otrzymał Patronat honorowy Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego

post

Futurama w Radiu Złote Przeboje 90FM

ico-radioKonwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Konwencja budzi jednak liczne kontrowersje, jej przeciwnicy obawiają się, że uderzy w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Poziom świadomości i wiedzy Polaków na temat przemocy stopniowo wzrasta, jednak zmiana ta dokonuje się bardzo powoli, Fundacja Futurama ma nadzieję, że poprzez realizację projektu „Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet” przyczyni się do poprawy sytuacji pokrzywdzonych kobiet oraz do uświadomienia mieszkańcom Legnicy wagi problemu jakim jest przemoc wobec kobiet.
Fundacja stara się szeroko informować o tym problemie m.in. w audycji radiowej w Radiu Złote Przeboje.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

post

Cykl szkoleniowy dla moderatorów debat publicznych

Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla moderatorów debat publicznych.
Cykl szkoleniowy jest elementem projektu „Społecznie zaradni zwiększenie udziału legnickich seniorów w życiu publicznym miasta”, który ma na celu wzrost aktywności obywatelskiej legnickich seniorów oraz zbudowanie mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów i obszarów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce lokalnej.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

post

Legnica przeciw dyskryminacji kobiet – szkolenia

Szanowni Państwo,
Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu związanym ze wsparciem udzielanym kobietom dyskryminowanym, doświadczającym mobbingu oraz przemocy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pełna treść dot. zaproszenia na szkolenie do pobrania

pdf-plik

 

post

Ochrona zagrożonych gatunków pszczół

Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół

nag_pszcz

Fundacja Futurama realizuje projekt „Sztuczne schronienia jako ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków pszczół na terenie miejskiego ogrodu działkowego w Legnicy”, dofinansowany ze środków Funduszu dla Przyrody Fundacji Przyrodniczej „pro Natura” oraz Grupy ENERGA. Celem projektu była poprawa warunków do rozrodu i zimowania dzikich pszczół tj. murarki, pszczolinki, trzmiele itp. poprzez zamontowaniesztucznych schronień tzw. domków na terenie ogrodu działkowego „Pod Pająkiem” w Legnicy.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym udało się zakupić 50 sztuk domków dla owadów i przeprowadzić warsztat edukacyjny dla 100 działkowców. Działkowcy zostali poinformowani o znaczeniu owadów zapylających dla zachowania bioróżnorodności i w uprawie roślin oraz o zasadach ochrony czynnej dzikich pszczół, w tym zastosowaniusztucznych schronień dla owadów.

Efektem realizacji projektu był montaż 50 sztuk sztucznych schronień dla dzikich pszczół na terenie ogrodów działkowych „Pod Pająkiem” w Legnicy i powstanie nowych miejsc gniazdowania i zimowania dla dzikich pszczół.

Więcej informacji o konkursie grantowym na: http://www.funduszdlaprzyrody.org

domek dla owadów projekt